Wednesday, April 1, 2015

COC ကစားသတဲ့လား

ခုတေလာ ေခတ္စားေနေလရဲ႕

COC .....COC...

Clash of Clan ...online game...

ဟိုနားသြားလဲ COC, ဒီနားသြားလဲ COC, ကားေပၚမွာလည္း သူပဲ ... ထမင္းဆိုင္မွာလည္း သူပဲ။
စိုးမိုးႏိုင္လြန္းပါသည္။ အင္တာနတ္ဖြင့္ၿပီးမွ ေဆာ့ရေသာ online game ေပမို႔ COC ကို ဒီေလာက္ေခတ္စားေနေအာင္ ဖုန္းေအာ္ပေရတာ ကုမ၌ဏီႀကီးမ်ားမွပင္ ဖန္တီးလိုက္ေလသလား ထင္ရမေလာက္။ COC ေၾကာင့္ data charges ေတြ အမ်ားႀကီး ရၾကေပမည္။

ကစားသူေတြမ်ားလြန္းေတာ့ စပ္စပ္စုုစု ဘာမ်ားလဲဟဲ့ COC ဆိုၿပီး ကစားမိပါသည္။ အိပ္ေရးေတြပ်က္၊ အစားပ်က္၊ အေသာက္ပ်က္၊ အလုပ္အကိုင္ေတြပါပ်က္မတက္..ဟဲ့ တယ္လဲ စြဲပါလားကရို႕။ မျဖစ္ေခ်ဘူး ျမန္ျမန္ ျဖတ္မွ ဆိုၿပီး ၀င္ထားမိတဲ့ Clan (COC တြင္ အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး clan ေထာင္၍ ကစားၾကေလရာ ၾကာေလ သံေယာဇဥ္ျဖစ္ေလျဖစ္ၿပီး ထိုင္ရာမထ စကားေျပာဆိုေနတက္ၾကေသာေၾကာင့္) မွ ထြက္လိုက္သည္။ ဒါေတာင္ ဒင္းက အခ်ိန္မွန္ Massage ပို႔သည္။ Noti တက္သည္။ အဲသည္ေတာ့ ဖြင့္ၾကည့္မိျပန္သည္။ အမ်ားတကာေတြ ဖြင့္ၾကတာျမင္ရျပန္ေတာ့လည္း ဖြင့္ၾကည့္မိျပန္သည္။ ခက္ေတာ့ေနၿပီ COC။

ဒါ့ေၾကာင့္ COC ဆိုတာမ်ား ကစားေနၿပီးသားသူဆိုလွ်င္ေတာ့ ျဖတ္ဖို႔ခက္မွန္းသိပါရဲ႕... မစမ္းဘူး မသပ္ဘူးတဲ့သူမ်ားဆိုရင္ ေတာ့ ေ၀းေ၀းကပါေရွာင္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းခ်င္တာေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ဆံုၾကတဲ့အခါမ်ားဆို " COC ကစားသလား " ဆိုတာေလး ခုတေလာ ေမး..ေမးၾကည့္မိေနပါေၾကာင္း။

Wednesday, February 29, 2012

Computer Maintenance


1. Disable Indexing Services
Indexing Services is a small little program that uses large amounts of RAM and can often make a computer endlessly loud and noisy. This system process indexes and updates lists of all the files that are on your computer. It does this so that when you do a search for something on your computer, it will search faster by scanning the index lists. If you don’t search your computer often, or even if you do search often, this system service is completely unnecessary. To disable do the following:
 • Go to Start
 • Click Settings
 • Click Control Panel
 • Double-click Add/Remove Programs
 • Click the Add/Remove Window Components
 • Uncheck the Indexing services
 • Click Next
2. Optimise Display Settings
Windows XP can look sexy but displaying all the visual items can waste system resources. To optimise:
 • Go to Start
 • Click Settings
 • Click Control Panel
 • Click System
 • Click Advanced tab
 • In the Performance tab click Settings
 • Leave only the following ticked:
 • Show shadows under menus
 • Show shadows under mouse pointer
 • Show translucent selection rectangle
 • Use drop shadows for icons labels on the desktop
 • Use visual styles on windows and buttons
3. Speedup Folder Browsing
You may have noticed that everytime you open my computer to browse folders that there is a slight delay. This is because Windows XP automatically searches for network files and printers everytime you open Windows Explorer. To fix this and to increase browsing significantly:
 • Open My Computer
 • Click on Tools menu
 • Click on Folder Options
 • Click on the View tab.
 • Uncheck the Automatically search for network folders and printers check box
 • Click Apply
 • Click Ok
 • Reboot your computer
10 Simple Ways To Speed Up Windows XP, 8.6 out of 10 based on 27 ratings
4. Disable Performance Counters
Windows XP has a performance monitor utility which monitors several areas of your PC’s performance. These utilities take up system resources so disabling is a good idea.
To disable:
 • download and install the Extensible Performance Counter List
 • Then select each counter in turn in the ‘Extensible performance counters’ window and clear the ‘performance counters enabled’ checkbox at the bottom.button below
5. Improve Memory Usage
Cacheman Improves the performance of your computer by optimizing the disk cache, memory and a number of other settings.
Once Installed:
 • Go to Show Wizard and select All
 • Run all the wizards by selecting Next or Finished until you are back to the main menu. Use the defaults unless you know exactly what you are doing
 • Exit and Save Cacheman
 • Restart Windows
6. Optimise your internet connection
There are lots of ways to do this but by far the easiest is to run TCP/IP Optimizer.
 • Download and install
 • Click the General Settings tab and select your Connection Speed (Kbps)
 • Click Network Adapter and choose the interface you use to connect to the Internet
 • Check Optimal Settings then Apply
 • Reboot
7. Optimise Your Pagefile
If you give your pagefile a fixed size it saves the operating system from needing to resize the page file.
 • Right click on My Computer and select Properties
 • Select the Advanced tab
 • Under Performance choose the Settings button
 • Select the Advanced tab again and under Virtual Memory select Change
 • Highlight the drive containing your page file and make the initial Size of the file the same as the Maximum Size of the file.
Windows XP sizes the page file to about 1.5X the amount of actual physical memory by default. While this is good for systems with smaller amounts of memory (under 512MB) it is unlikely that a typical XP desktop system will ever need 1.5 X 512MB or more of virtual memory. If you have less than 512MB of memory, leave the page file at its default size. If you have 512MB or more, change the ratio to 1:1 page file size to physical memory size.
10 Simple Ways To Speed Up Windows XP, 8.6 out of 10 based on 27 ratings
8. Run BootVis – Improve Boot Times
BootVis will significantly improve boot times
 • Download and Run
 • Select Trace
 • Select Next Boot and Driver Trace
 • A Trace Repetitions screen will appear, select Ok and Reboot
 • Upon reboot, BootVis will automatically start, analyze and log your system’s boot process. When it’s done, in the menu go to Trace and select Optimize System
 • Reboot.
 • When your machine has rebooted wait until you see the Optimizing System box appear. Be patient and wait for the process to complete
9. Remove the Desktop Picture
Your desktop background consumes a fair amount of memory and can slow the loading time of your system. Removing it will improve performance.
 • Right click on Desktop and select Properties
 • Select the Desktop tab
 • In the Background window select None
 • Click Ok
10. Remove Fonts for Speed
Fonts, especially TrueType fonts, use quite a bit of system resources. For optimal performance, trim your fonts down to just those that you need to use on a daily basis and fonts that applications may require.
 • Open Control Panel
 • Open Fonts folder
 • Move fonts you don’t need to a temporary directory (e.g. C:FONTBKUP?) just in case you need or want to bring a few of them back. The more fonts you uninstall, the more system resources you will gain.
Hope you find these 10 tips useful please leave a comment below and please share any other tips you may have with other readers.
အင္တာနတ္၀ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုမွ ျပန္လည္ကူးယူတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္..

USEFUL WEBSITES


www.slip-meepyatite.blogspot.com/ = SLIP MEE PYA TITE= ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ားေလ့လာရန္။
http://www.meepyatite.info/ = မီးျပတိုက္= ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာႏွင့္အေထြေထြဗဟုသုတမ်ားေလ့လာရန္။
http://www.kyawswarnyein.com/ = ကိုေက်ာ္စြာၿငိမ္း = ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ားေလ့လာရန္။
http://cadmyanmar.blogspot.com/ = CAD MYANMAR= ေအာ္တိုကတ္နည္းပညာမ်ားေလ့လာရန္။
http://blog.nyilynnseck.com/ = ညီလင္းဆက္=ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ားလေ့လာရန်။
www.mone-tine.com/ = မုန္တိုင္း= ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ားေလ့လာရန္။
http://www.sbsangpi.com/ = IT RESHARE SITE= ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ားေလ့လာရန္။
www.kp3family.blogspot.com/ = KP3 FAMILY=ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ားေလ့လာရန်။
www.nyinaymin.com/ = ညီေနမင္း= ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ားေလ့လာရန္။
www.knowledgewar07.com/ = ကိုမိုးထက္ျမင့္= ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ားေလ့လာရန္။
www.soemin.net/ = ကိုစိုးမင္း= ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ားေလ့လာရန္။
www.kozaw357.multiply.com/ = ကိုေဇာ္= ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ားေလ့လာရန္။
www.htootayzar.com/ = ထူးေတဇာ= ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ားေလ့လာရန္။
http://mmshare.org/ = MM SHARE = ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ားေလ့လာရန္။
http://www.myanmaritmen.org/ = အိုင္တီသမားမ်ား= ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ားေလ့လာရန္။
www.saturngod.net/ = ေစတန္ေဂါ့= ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ားေလ့လာရန္။
http://blog.mghla.net/ = ေမာင္လွ= ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဓါတ္ပုံ နည္းပညာမ်ား။
www.kokyawmyintoo.blogspot.com/ = ကိုေက်ာ္ျမင့္ဦး= ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ားေလ့လာရန္။
www.problemclean.ning.com/ = MYANMAR IT DEVELOPMENT= နည္းပညာအေၾကာင္းေဆြးေႏြးဖို႔။
http://thanlonnge.net/ = သံလုံငယ္= ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ားေလ့လာရန္။
www.sawsan23.tk =ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ားေလ့လာရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္။

www.simplehelp.net = မိမိကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ပတ္သက္၍ ျပႆနာမ်ားရွိခဲ့လၽွင္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္
www.helpwithpcs.com = ကြန္ပ်ဴတာသင္ခန္းစာမ်ားကို အမ်ိဳးအစားစုံလင္စြာေလ့လာရန္
www.asia-oss.net = Open Source စနစ္ကိုေလ့လာသူမ်ား မျဖစ္မေနဝင္ေလ့လာသင့္သည္
www.wwpi.com = ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္မ်ားအျပင္၊ Network ပညာမ်ားကိုလည္းသင္ယူႏိုင္သည္
www.educational-software.com = ေဆာ့ဖ္ဝဲဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါသည္
www.educationalsoftware.co.uk = ေဆာ့ဖ္ဝဲဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ယူႏိုင္ပါသည္
www.okino.com = ဂရပ္ဖစ္သုံးေဆာ့ဖ္ဝဲဘာသာရပ္မ်ားစွာကို လေ့လာန်ိုင်သည်
www.emailaccount.com = Domain မ်ားစြာကို စိတ္ႀကိဳက္ရႏိုင္ၿပီးလြယ္ကူသုံးချ အခမဲ့ရသော mail
www.gawab.com = Language မ်ားစြာကို စိတ္ႀကိဳက္ရႏိုင္ၿပီး လြယ္ကူစိတ္ႀကိဳက္ရႏိုင္ၿပီးလြယ္ကူသုံး ချ အခမဲ့ရသော mail
www.merriam-webster.com = အဂၤလိပ္စာေလ့လာသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးေနရာေလးပါ
www.learningpage.com = ဘာသာရပ္အစုံ ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္
www.shareme.com = ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရပ္မ်ားအပါအဝင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္မ်ားအေၾကာင္းစုံလင္စြာလေ့လာရန်
http://search.imesh.com = ဒီဆိုက္မွာ ေဆာ့ဝဲလ္ေတြအမ်ားႀကီး free ေဒါင္းလို႔ရတယ္
http://www.filehippo.com/ = စုံလင္တဲ့ Free Software ဆိုဒ္ပါ ။ လိုတဲ့ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ကိုသာ နာမည္႐ိုက္တဲ့ၿပီးရွာလိုက္ပါ
http://www.picget.net = မိမိဓါတ္ပုံေတြကို ေဘာင္ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အလွျပဳျပင္ႏိုင္တဲ့ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ပိုတိုေဆာဖ့္ဝဲလ္ေတြပါ

ဒါကေတာ့ ေမႊေႏွာက္ဖတ္ဖူးတဲ့ blog တစ္ခုကေန ဟိုးအရင္တုန္းက အသံုး၀င္မယ္ဆိုၿပီး ကူးထားတာပါ။ အဲဒီတုန္းက ဘေလာ့ကိုမွတ္မထားမိလို႔ credit ျပန္မေပးႏိုင္ဘူးျဖစ္သြားတယ္.. ဒါေပမယ့္ မူရင္း ဘေလာ့ဂါရဲ႕ မွ်ေ၀လိုတဲ့ စိတ္ေစတနာကို ေတာ့ credit ေပးပါတယ္..။

ဘ၀


ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ ဖန္ဆင္းဖို႔
ေဆးလိပ္ကိုဖြာတယ္..
စာနာသူ ျဖစ္ေစဖို႔
ခံစားခ်က္ကို ညာတယ္...
အိမ္မက္ေတြ အသက္၀င္ေစဖို႔
ငါ့ယံုၾကည္ခ်က္ကို ညာတယ္...

ဆန္းစစ္လို႔ရသမွ်
အတၱကို အသာေပး၊
ငါ့ကိုယ္ငါ..
ေမွ်ာ္လင့္ရာ ဘ၀နဲ႔
ေ၀းႏိုင္သမွ် ေရႊ႕ခဲ့.....

ဒီလိုနဲ႔ပဲ
မေမွ်ာ္လင့္တာေတြ အထပ္ထပ္ျဖစ္
တစ္ဘ၀စာ စုန္းစုန္းနစ္ေပါ့..။

ငါးေထာင္တန္ဖုန္းနဲ႔ စာနယ္ဇင္း

ငါးေထာင္တန္ဖုန္းေတြလာၿပီတဲ့ -ေရႊျပည္တံခြန္က စလိုက္တဲ့ ဇာတ္လမ္းက ပြက္ေလာထၿပီး ေတာ္ေတာ္နဲ႔ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ျဖစ္ကာ စာနယ္ဇင္းေတြမွာေရာ၊ လူထုၾကားထဲမွာပါ ေရပန္းစားအာရံုစိုက္စရာ ျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးက မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးလို႔ ေျပာလာေတာ့ ပြဲက ပိုဆူလာပါေရာ။ သမၼတကသာ ခြင့္ျပဳရင္ ဆက္သြယ္ေရးရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြမပါဘဲ ေျခာက္လအတြင္းအၿပီး တည္ေဆာက္မွာပါ လို႔ ေရႊျပည္တံခြန္က ထပ္မံေျပာလာေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးက ေနာက္မွ ဆက္သြယ္ေရးကို ဆဲသံ၊ ငါးေထာင္တန္ဖုန္းကို ေမွ်ာ္တဲ့အသံေတြ ပလူကိုပ်ံေနေရာ... စာနယ္ဇင္းေတြမွာလဲ ကာတြန္းကစ ေဆာင္းပါးအဆံုး ဒီအေၾကာင္းမွ ေရးမထားရင္ လူရာမ၀င္ႏိုင္ေတာ့မတက္..  စာနယ္ဇင္းေတြမွာ က႑စံုပါလာေတာ့ လူတန္းစားစံု သိၿပီေပါ့ေနာ။ ေခါင္းရြက္ဗ်က္ထိုးေစ်းသည္လဲ ငါးေထာင္တန္ဖုန္းနဲ႔ ေဖာက္သည္ေတြဆီကို ဆက္ၿပီး  mobile ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေရး ကိုစိတ္ကူးယဥ္တယ္၊ ဆိုကၠားဆရာကလဲ ဂ်ာနယ္မွာ တရား၀င္ ဖုန္းလိုခ်င္တယ္တဲ့.. ဒါဆို လုပ္ရကိုင္ရ ပိုအဆင္ေျပမွာပါတဲ့..၊ စာနယ္ဇင္းဆရာၾကီးေတြကလဲ လူမသိသူမသိေရာ လူသိရွင္ၾကားေရာ ငါးေထာင္တန္ဖုန္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ခ်ေရးလာၾကတယ္။ ႏိုင္ငံျခားက ေရႊျမန္မာမ်ားကလည္း ဟုတ္တယ္တဲ့... သူတို႔ေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုလဲ sim card က ျမန္မာေငြ ငါးေထာင္ေတာင္ မရွိဘူးဆိုၿပီး မီးထိုးၾကပါေတာ့တယ္..။  ဒီ ငါးေထာင္တန္ေတာမီးက အလႊာစံုေအာင္ အၾကီးအက်ယ္ေလာင္ပါေတာ့တယ္။ ဒီမီးက မီးသတ္ဦးစီးဌာနနဲ႔လည္း မဆိုင္ပါ.. ဘယ္သူက ဘယ္ပံုစံနဲ႔ ၿငိွမ္းမလဲဆိုတာကေတာ့ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးသမိုင္းစာမ်က္ႏွာသစ္မွာ ေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့မွာပါ။

Tuesday, February 28, 2012

Don't do this....

                     ကေလးဘ၀ကတည္းက ဒါမလုပ္နဲ႔.. ဟိုလိုမလုပ္နဲ႔... ဒီလိုမဟုတ္ဘူး စသျဖင့္ စိတ္ကို ေဘာင္ခတ္ၿပီး ေနာက္တြန္႔ေစတဲ့ စကားလံုးေတြက ႏုနယ္တဲ့အရြယ္ကစၿပီး ဦးေႏွာက္မွာ အရာထင္ခဲ့ေစပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ခ်မွတ္တဲ့အခါ အမ်ဳိးအမည္ေဖာ္မရတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမိၿပီး ရံဖန္ရံခါမွာ စိတ္တြင္းမွ ၾကိဳတင္အာရံုခံစားမႈက မွန္သလိုလို ျဖစ္ခဲ့တာေတြေတာင္ရွိပါရဲ႕။ ဒါေပမယ့္ နတ္ကိုးကြယ္မႈလိုပဲ မယံုၾကည္လို႔ မကိုးကြယ္သူမွာ ထူးၿပီး မထိခိုက္တက္ေပမယ့္ ယံုၾကည္လို႔ ပသကိုးကြယ္တဲ့သူက် အမွားေလးတစ္ခုႏွစ္ခုေၾကာင့္ ထိခိုက္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ယူဆၾကသလိုပဲ စိတ္ရဲ႕ ၾကိဳတင္မွန္းဆမႈနဲ႔ ပံုေဖာ္မႈေတြက အနာဂတ္အေပၚမွာ အနည္းနဲ႕အမ်ားဆိုသလို ထိေရာက္မႈရွိေနမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္လဲ ဥပါဒါန္ေၾကာင့္ ဥပါဒ္ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရိုးရွိခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
                  ထင္မထားတဲ့ ကံၾကမၼာဆိုတာမ်ဳိးေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျဖစ္လာမွာကို ၾကိဳတင္စိုးရိမ္မိတဲ့ အျဖစ္ဆိုးေတြ ျဖစ္ေနတက္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ျဖစ္လာမွာစိုးလို႔ ေတြးေတာပူပန္မိတဲ့အခ်ိန္မွာ တျပဳိင္တည္းပဲ ျဖစ္ရပ္ကို ပံုေဖာ္ေနမိတက္တဲ့ အေတြးပံုရိပ္ေတြက အနာဂတ္မွာ သက္ေရာက္မႈျဖစ္တဲ့သေဘာပါ။           

Monday, February 20, 2012

ငါမျမင္ရတဲ့ အျခားတစ္ဖက္ကငါတကယ္ဆို ကိုယ့္ကိုကိုယ္အသိဆံုး
ဒါေပမယ့္ ငါမမွတ္မိတက္တဲ့ ငါ့အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္
ငါ့ကိုယ္ငါ ျမင္ရင္မမွတ္မိေတာ့ပါ။